www.asek.infojoker.com 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
АС - ЕВРОКОНСУЛТ ООД ПЛОВДИВ
КОНСУЛТАНТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРСР, ISO


Категория:  Услуги - административни и правни
Раздел:  Консултанти по Европейски програми и фондове
 

ЗА НАС

АС-ЕВРОКОНСУЛТ е регистрирана на 1 декември 2003 год. в Пловдивски Окръжен съд с решение 8057.
Фирмата се управлява и представлява от Ангелина Георгиева и д-р Светозар Шуманов. Тя е продължител на дейността на група консултанти, работещи съвместно в областта на бизнес консултациите и евроинтеграцията от есента на 2000 година.

Ние предлагаме следните услуги:

1. Разработване и внедряване на системи за управление по стандартите:
* ISO 9001 – Стандарт за изискванията към системите за управление на качеството
* ISO 14001 – Стандарт за изискванията към системите за управление околната среда
* OHSAS 18001 – Стандарт за изискванията към системите управление на здравословни и безопасни условия на труд
* ISO 22000 (HACCP) – Стандарт за изискванията към системите за управление на безопасността на храните
* ISO 27000 - Стандарт за изискванията към системите за управление на информационната сигурност (ISMS)

2. Разработване и управление на проекти по програмите ФАР и САПАРД

3. Разработване и управление на проекти по оперативните програми – ОП Конкурентоспособност, ОП Регионално развитие, ОП Околна среда, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Административен капацитет, ОП Техническа помощ

4. Консултиране и разработване на бизнес-план, окомплектовка на документи и управление на проекти по Програмата за развитие на селските райони, както и по Програмата за рибарство и аквакултури

5. Подбор и обучение на персонал

6. Управленско консултиране в областите: фирмено управление, маркетинг, информационно обслужване, промоции, реклама


Фирмата е участвала успешно в разработването и внедряването на много проекти.

 
Copyright © 2007-2011, ИнфоЖокер.БГ ЕООД, Условия за ползване на infoJoker
Изработка на уеб сайт от www.it-advanced.com